Kuo įdomi „miesto drugelio“ Visagino infrastruktūra?


Miestas buvo vystomas pagal šiaurinę ežero pakrantę: trys daugiabučių namų mikrorajonai įterpti į pušyną išsaugant medžių masyvus visose miesto dalyse. Patį Visagino ežerą nuspręsta pritaikyti tik gyventojų rekreacijai, o vandenvietes įrengti kituose ežerėliuose. Sakoma, kad iš viršaus Visaginas panašus į drugelį, tiesa, be vieno „sparno“ – jį turėjo pastatyti kartu su trečiu ir ketvirtu atominės elektrinės bloku. Tačiau ši suplanuoto miesto dalis taip ir liko nepastatyta. Po Černobylio atominės elektrinės avarijos trečiojo bloko statybos buvo sustabdytos, o vėliau ir visai nutrauktos.
Ilgą laiką miestas atliko atominės elektrinės darbuotojų gyvenvietės funkciją. Kadangi atominė jėgainė buvo strateginis objektas, o informacija sovietmečiu buvo ribojama, Visaginas ne tik geografiškai, bet ir informacine prasme buvo nuošalus: pagrindinė gyventojų darbo vieta atominė elektrinė ir ją aptarnaujančios įmonės buvo už 6 kilometrų nuo miesto, o pats miestas, turint mintyje tą laikotarpį, suprojektuotas ir pastatytas pakankamai moderniai. Visaginas pasižymi patogiu išplanavimu: miesto centre vyrauja visuomeniniai pastatai, aplink juos – gyvenamieji namai, o toliau už gyvenamųjų ribų – poilsio ir rekreacijos zona, pramonės teritorija, kapinės.

Įdomi ir miesto kelių infrastruktūra: dauguma Lietuvos miestų ir gyvenviečių kūrėsi ir yra prie svarbių kelių ar jų sankryžose, o į Visaginą kelias nutiestas specialiai. Be to, čia jis ir užsibaigia. Taigi, miestas yra tarsi akligatvis.

Miestą buvo planuojama plėsti dar daugiau: jei būtų pastatyti dar du reaktoriai (trečias ir ketvirtas), jame turėjo gyventi net iki 50 tūkst. gyventojų. Šiandien Visagine – apie 18 tūkst. gyventojų.