Kodėl Visaginas buvo vadinamas slaptu miestu?


Visaginas buvo pastatytas įkurdinti Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams ir priklausė bendrai sovietinės branduolinės pramonės sistemai. Sovietmečiu atominė energetika buvo tampriai susijusi su branduolinių ginklų programa ir Šaltojo karo įtampa tarp JAV ir Sovietų Sąjungos. Dėl šios priežasties ir civilinė, ir karinė branduolinė pramonė buvo įslaptinta. Rusijoje iki šiol yra nemažai uždarų miestų ir teritorijų, kurie slaptoje dokumentacijoje buvo žymimi kodiniu žodžiu – „pašto dėžutės“. Ignalinos atominės elektrinės atveju visi dokumentai taip pat buvo įslaptinti, jėgainės ir miesto statybos darbai buvo reguliuojami ir kontroliuojami tiesiogiai iš Maskvos.

Vėliau dokumentai buvo išslaptinti, miestas gavo Sniečkaus pavadinimą ir tapo uždara teritorija, tačiau ne įslaptinta vietove, kaip sovietinės karinės bazės. Šiomis dienomis miesto gyventojai buvusį miesto uždarumą ir slaptumą pamini, kai jiems tenka aiškinti svečiams, kodėl keliaujant į Visaginą keliuose nėra rodyklių.