Kramtomoji guma draudžiama: ką reiškia „švari“ ir „purvina“ zonos?


Ignalinos AE turi „skaistyklą“, o tiksliau „švaryklą“ - jungtį tarp „švarios“ ir „purvinos“ zonų. Purvina zona arba kontroliuojamoji zona yra griežtai reguliuojama jėgainės dalis, kurioje galioja kartais keistos, bet būtinos taisyklės, saugančios nuo radioaktyviosios taršos ar jonizuojančiosios spinduliuotės.Įeiti ar išeiti iš kontroliuojamos zonos būtina per sanitarines švaryklas. „Švariojoje“ švaryklos dalyje paliekami visi asmeniniai daiktai - telefonas, kosmetinės priemonės, aksesuarai, knygos ir net kramtomoji guma. Toliau būtina persirengti - apsivilkti baltus marškinius ir kelnes, apsiauti sunkią avalynę, aukštai užsitempti kojines, užsirišti kepurėlę ar užsidėti šalmą. Dar vienas svarbus į purviną zoną einančio žmogaus atributas - asmeninis dozimetras, matuojantis radiacinį foną. Jei leistina radiacijos norma viršijama, darbuotojas kurį laiką neįleidžiamas į kontroliuojamą zoną. Dėl specifinių saugos reikalavimų, jėgainės darbuotojai yra turbūt patys švariausi. Pavyzdžiui, jie privalo plauti rankas ne tik išėję iš tualeto, bet ir prieš įeidami. Be to jėgainėje įrengtos pirtys! Dar vienas niuansas – patekęs į purviną zoną dienos šviesos neišvysi, nes saugumo sumetimais ten nėra langų.Atsižvelgiant į galimo radiacinio poveikio darbuotojams laipsnį, visos kontroliuojamosios zonos patalpos skirstomos į tris priežiūros kategorijas: raudonai žymimos vietos, kur draudžiama patekti; geltonai - patalpos, į kurias leidžiama įeiti tik profilaktinei įrangos priežiūrai; žaliai - tai darbuotojų nuolatinio buvimo patalpos (operatorinės, valdymo pultai, dirbtuvės, laboratorijos, koridoriai ir pan.)Kontroliuojamoje zonoje daugelyje patalpų griežtai, minučių tikslumu, ribojamas buvimo laikas. Kai kur tai 15, vietomis - 10 minučių. Šiuo metu pati radioaktyviausia jėgainės vieta — „karštoji kamera“, kur panaudoto branduolinio kuro rinklės nuotoliniu būdu valdomo „roboto ranka“ yra perpjaunamos perpus, kad tilptų į konteinerius. Tačiau būna, kad ir čia reikia užeiti, bet joje leistina būti vos 1 minutę.