Kokios yra atominės energijos alternatyvos?


Kai kurios šalys, vykstant diskusijoms dėl klimato kaitos, branduolinę energetiką ir toliau vertina kaip „žalią“, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantį energijos šaltinį. Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Suomija, Ukraina ir Rusija pradeda branduolinės energetikos renesansą ir planuoja statyti naujas atomines elektrines. Dauguma šių projektų nebuvo sustabdyti ir po 2011 m. įvykusios avarijos Fukušimos atominėje elektrinėje. Tačiau avarija Japonijoje paskatino Vokietiją paspartinti branduolinės energijos atsisakymą iki 2022 m. Skirtingos Europos šalių reakcijos į Fukušimos avariją rodo, kaip skirtingai suvokiama branduolinė energetika ir kaip sunku pakeisti branduolinės energetikos programas dabartiniame politiniame kontekste.Lietuvoje uždarius Ignalinos atominę elektrinę branduolinės energijos klausimas buvo toliau svarstomas. Į 2012 m. Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją buvo įtrauktas naujos Visagino atominės elektrinės projektas. Tačiau jis nebuvo įgyvendintas - referendume visuomenė išreiškė nepritarimą naujos atominės jėgainės statybai. 2018 m. priimta Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija teikia prioritetą atsinaujinantiems energijos šaltiniams: saulės, vandens, biomasės, geoterminiams. Planuojama, jog 2050 m. 100 procentų bendrai suvartojamos šalies elektros bus gaminama iš tokių šaltinių.